Osobní profil

Zdeněk Kutra

Nabízím všem investorům svou 24letou praxi ve stavebnictví, kdy jsem prošel všemi odvětvími a funkcemi oboru pozemní stavebnictví.

Působil jsem jako projektant stavebních prací, dále jsem pracoval na oddělení rozpočtování stavebních prací a kontroly rozpočtů stavebních prací.

Dlouhou dobu jsem se věnoval problematice vlastní realizace stavebních prací, kde jsem postupně prošel všemi stupni vedení a řízení procesu výstavby. Od stavbyvedoucího až po funkci výrobního ředitele ve významné stavební společnosti s ročním obratem více než miliardu korun.

Realizoval jsem širokou škálu staveb co do jejich využití ( banky, nemocnice, výrobní haly, rodinné domy, obchodní centra, administrativní budovy, budovy státní správy apod.), co do jejich provedení (novostavby, rekonstrukce) a co do jejich finančního rozsahu a termínů výstavby.

V posledních letech se věnuji činnosti projektové a inženýrské, kdy se snažím využít svých vědomostí a zkušeností středním a menším investorům při přípravě a vlastní realizaci jejich investičních záměrů.

Právě komplexnost mých služeb (provedení investora od investičního záměru, přes projektovou etapu až k vlastní realizaci, kontrolu provádění stavebních prací a zakončení záměru kolaudací objektu) je významnou výhodou pro stavebníka, kdy má po celou tuto dobu jednoho partnera, který ho tímto procesem provede.

Inženýrská činnost pro mě znamená především důvěryhodnost, profesionalitu a časovou flexibilitu pro každého zákazníka, aneb přijímám jen tolik práce, abych byl schopen se plně věnovat každému svému zákazníku.

Jsem stavební inženýr, kdy studia jsem ukončil v roce 1985 na VUT v Brně na fakultě stavební, obor pozemní stavby a v r. 1997 jsem získal autorizaci v oboru pozemní stavby (číslo autorizace : 1101654).

Autorizace Výpis z živnostenského rejstíku