Projektování

Nabízíme provedení kompletní projektové činnosti pro územní řízení, stavební řízení, pro realizaci stavby a jsme připraveni Vám odborně zajistit následující činnosti :

Projektové dokumentace zpracováváme v souladu s příslušnými předpisy (Vyhláškou č. 503/2006 Sb. a s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., rovněž tak v souladu s požadavky Vyhlášek č. 137/1998 Sb., č. 369/2001 Sb. a č. 191/2002 Sb.), ve znění novelizace r.2013 a jejich příloh.